Välj en sida
 • Hem
Denna webbsajt är inte aktiv längre.

UPPFINNARE, INNOVATÖRER & ENTREPRENÖRER, HÖR UPP!

Förvandla din idé till ett företag. Med företagslån för enskild firma kan du nå dina drammars mål. Läs mer på www.företagslån.nu där du också kan jämföra lån för företag.

Ergoslider

Ömer med sin uppfinning Ergoslider.

Anmäl intresse!
1 2 3 4 5

VI SOM GJORDE DET!

Några av alla som har lyckats..
Idéum® gav mig ny kraft att ta tag i och förverkliga min idé! Det har gått över förväntan och vi har beställningar hela tiden. Det är många som tycker att det är en fantastisk produkt. Paulina

Uppfinnare, Apponwall

Jag är övertygad om att det skulle tagit mig tio år att på egen hand skaffa mig all den kunskap som jag fick under året på idéum®. Ömer

Uppfinnare, Ergoslider

Året på idéum® var fantastiskt. Jag fick en massa viktig kunskap om innovationsprocessen och möjlighet att utveckla min uppfinning, I Can®, på alla sätt. Inte minst hade jag stor nytta av skolans 3D-skrivare för att ta fram modifierade modeller av min idé. Jag har även haft stor nytta av nätverket som finns runt idéum®. Håkan

Uppfinnare, I Can®

Ska man satsa seriöst på uppfinnarverksamhet bör man ha en gedigen utbildning. Då lär man sig bedöma ett innovationsprojekt i stort och därmed undvika fallgropar och minor som hela tiden omger utvecklingen av nya produktidéer. Mats

Uppfinnare, Walkstool

BLI DIPLOMERAD INNOVATIONSUTVECKLARE DU OCKSÅ!

Över 35 års erfarenhet - Vi kan detta med uppfinningar, idéutveckling & innovationsprocess!

Har du idéer som borde bli verklighet? Kanske behöver du en nytändning eller så vet du inte alls hur du ska göra? På yrkeshögskoleutbildningen ”Diplomerad Innovationsutvecklare” hittar du både ny inspiration, ny kunskap, kompetent vägledning och ett stort kontaktnät.

Idéum® har utbildat uppfinnare, innovatörer, etablerade företagare och blivande entreprenörer som vill starta eget, i mer än 35 år. Totalt har närmare 600 personer genomfört kursen som behandlar sådana ämnen som att starta eget, projektplanering, marknadsföring, avtal och försäljning, presentationsteknik, problemlösning enligt TRIZ-metoden, FriFormsFramställning, 3D Cad, kreativ metodik, perspektiv och illustrationsteknik, finansieringsmöjligheter m.m. Uppfinnarskolan idéum® vänder sig med Yrkeshögskoleutbildningen ”Diplomerad Innovationsutvecklare” till alla typer av människor. Allt från forskare och lantbrukare till kontorsarbetare och hantverkare! Deltagarnas ålder är lika varierad som kursdeltagarnas bakgrunder, från 20 år och upp till 65 år. Snacka om bredd, både erfarenhetsmässigt och kompetensmässigt. Något som är guld värt för varje företagare, innovatör och entreprenör!

Anmäl ditt intresse här!

DET ÄR RESULTATET SOM RÄKNAS!

Diplomerad Innovationsutvecklare är en yrkeshögskoleutbildning som verkligen ger resultat!

Mätningar visar att chansen att lyckas kommersiellt ökar rejält för den som går utbildning på idéum®.

Var fjärde deltagare som har gått på idéum® har lyckats med att få ut minst en innovation på marknaden. Det totala försäljningsvärdet på innovationer som har haft utbildningen som språngbräda uppgår idag till över en miljard kronor. Detta är inte en ingenjörsutbildning, utan en praktiskt inriktad innovationsutbildning där du som deltagare jobbar med att utveckla ditt eget projekt. Kursen är lika mycket inriktad på eget företagande och entreprenörskap som på produktutveckling och innovationsprocess och du kan ha nytta av den både som fri innovatör, anställd produktutvecklare eller som etablerad eller blivande egenföretagare.

Anmäl ditt intresse här!

FILMER OM UTBILDNINGEN DIPLOMERAD INNOVATIONSUTVECKLARE

Utbildningschef Robert Nilsen med elever berättar..

FAKTA FÖR DEN VETGIRIGE

Här hittar du ännu mer information om yrkeshögskoleutbildningen Diplomerad Innovationsutvecklare.
 • Diplomerad Innovationsutvecklare
 • Studiestöd
 • Deltagare
 • Innehåll
 • Datum

Lidbeckska Huset Ideum En unik utbildning

Utbildningen är en yrkeshögskoleutbildning (YH) som bedrivs på heltid (160 YH-poäng). Av 32 kursveckor är 21 veckor distansutbildning och 11 veckor på skolan i Lidköping. Utbildningstiden är fördelad på två terminer med föreläsningar, gruppövningar samt eget projektarbete på distans med individuell handledning och rådgivning. Detta upplägg är skapat för att göra utbildningen och våra kurser tillgängliga för så många som möjligt. Denna yrkeshögskoleutbildning behandlar hela innovationsprocessen från idé till marknad. Du möter professionella föreläsare från näringslivet, med många års yrkeserfarenhet på sitt specialområde. Genom kursen får du värdefull kunskap och ett brett kontaktnät, som ger dig unika fördelar i ditt fortsatta arbete med utveckling av produktidéer.

Praktiskt projektarbete på distans

Du som deltagare förväntas jobba intensivt med din egen, eller företagets, produktidé enligt en projektplan som har upprättats i samråd med skolledningen. När du kommer tillbaka under utbildningsveckorna på plats i Lidköping så får du göra en muntlig redovisning av ditt projektarbete inför klassen och skolledningen. Detta blir också ett tillfälle för dig att ta del av unika föreläsningar om innovationsprocessen, få rådgivning om ditt projekt samt att utbyta tankar och idéer med nyfunna vänner som delar din passion.

Anmäl ditt intresse här!

Ideum, stödmedelsberättigad utbildning. Utbildningen ”Diplomerad innovationsutvecklare” berättigar till CSN så att det även är möjligt för dig med barn, familj, lån och villa att delta. Här kan du läsa mer om vad som gäller för just dig med hänseende på lån och studiestöd. Det är i vissa fall möjligt att få merkostnadslån för dubbel bosättning i samband med distansstudier. Det kan exempelvis handla om boendekostnader under de veckor då du behöver delta på plats i Lidköping. Om du har ytterligare frågor angående studiemedel så kan du ringa CSN:s kundtelefon på nummer 0771-276 000.  OBS! Glöm ej söka för båda terminerna samtidigt!

Anmäl ditt intresse här!

YH-utbildningen Diplomerad Innovationsutvecklare vänder sig till människor med olika kompetenser och erfarenhet. Allt ifrån forskare och lantbrukare till kontorsarbetare och hantverkare har genomgått utbildningen. Åldersspannet är lika varierat, från 19 år och upp till pensionärer. Gemensamt för alla deltagarna är en stor vilja att skapa lösningar på viktiga behov.

Diplomerad Innovationsutvecklare är en yrkeshögskoleutbildning:

 • För dig som vill jobba med utveckling av idéer till nya produkter eller tjänster.
 • För dig som vill förverkliga unika egna idéer och starta eget.
 • För dig som vill lära dig mer om innovationsprocessen och entreprenörskap.

Vilka andra yrkesroller kan utbildningen leda till?

 • Innovationsrådgivare.
 • Administration av förslagsverksam och/eller arbetstagaruppfinningar.
 • Sakkunnig då det gäller köp och försäljning av licenser.

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om:

 • Projektledning och projektplanering av innovationsprojekt.
 • Innovationsprocessens olika delar och de moment som måste samverka för att en idé ska kunna utvecklas till en säljbar produkt.
 • Lagar och avtal som reglerar upphovsrätten till uppfinningsbaserade produkter och tjänster.
 • Lämpligaste form for skydd inom immaterialrätten, exempelvis patent, mönsterskydd, varumärkesskydd.

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att:

 • Självständigt ta fram underlag för utveckling, tillverkning och försäljning av nya produkter och tjänster.
 • Ge råd och anvisningar till andra som önskar kommersialisera en uppfinnarbaserad uppfinning eller tjänst.

Efter avslutad utbildning ska du ha utvecklat kompetenser för att:

 • I eget företag utveckla, skydda, marknadsföra och sälja en eller flera uppfinningsbaserade produkter eller innovativa tjänster.
 • Som anställd i ett mindre eller mellanstort företag kunna leda och samordna företagets samlade resurser till kommersialisering av uppfinningar.

Behörighet

För att bli antagen till utbildningen krävs att man har en produktidé att jobba med under perioderna med distansutbildning. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att vi ej bedömer den sökandes produktidé i samband med urvalsprocessen. Vi bryr oss inte om huruvida produktidén är patenterbar eller inte. Det viktiga är att man har en produktidé eller en affärsidé att praktiskt kunna tillämpa sina kunskaper på under utbildningen. Det är heller inget krav att man har påbörjat utvecklingen av sin produktidé. Ur pedagogisk synpunkt kan det snarare vara en fördel om produktidén är på idéstadiet när man börjar utbildningen. För att en öppen dialog ska kunna ske om deltagarnas produktidéer så måste samtliga deltagare skriva på ett sekretessavtal första veckan under utbildningen. Skolledningen och samtliga gästföreläsare har tystnadsplikt.

Övrigt

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som

 1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen. Man är således behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Därtill kan den som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Anmäl ditt intresse här!

Trots att utbildningen är praktisk till sin natur så är den också omfattande i sin teoretiska del. Detta säkerställer att även den som är mer teoretiskt lagd får ut mycket av utbildningen.

Kurser & YH-poäng

 • Affärsplan och affärspresentation (18 YH-poäng)
 • Design och produktutveckling (14 YH-poäng)
 • Exploatering med olika modeller och affärsmöjligheter (6 YH-poäng)
 • Finansiering (1 YH-poäng)
 • Immaterialrätt (3 YH-poäng)
 • Individuellt projektarbete på distans (90 YH-poäng)
 • Informationssökning och analys (5 YH-poäng)
 • Kreativ metodik (3 YH-poäng)
 • Marknadsföring (8 YH-poäng)
 • Presentationsteknik (2 YH-poäng)
 • Projektarbete i skolan, inkl. genomgång av projektarbete (9 YH-poäng)
 • Projektledning och projektplanering (1 YH-poäng)

Anmäl ditt intresse här!

Startdatum 2016 är den 29 augusti!

Inplanerade träffar i Lidköping HT-2016:

Etapp 1: vecka 35-37 (29/8-2/9, 5/9-9/9 och 12/9-16/9)
Etapp 2: vecka 41-43 (10/10-14/10, 17/10-21/10 och 24/10-28/10)
Etapp 3: vecka 48-50 (28/11-2/12, 5/12-9/12 och 12/12-16/12)

Distansstudier (eget arbete med ditt eget projekt) HT-2016:

Vecka 38-40 (19/9-7/10)
Vecka 44-47 (31/10-25/11)

Sammanlagt är det sju veckor med distansstudier.

Vårterminen 2017 genomförs under perioden 2017-01-23 – 2017-05-12

Inplanerade träffar i Lidköping under vårterminen 2017:

23-25 januari 2017
1-3 mars 2017
5-7 april 2017
10-12 maj 2017

Övrig tid (14 kursveckor) under vårterminen 2017 är avsedda för distansstudier.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar!

Anmäl ditt intresse här!